Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Disclaimer & AVG

» Disclaimer & AVG

Disclaimer & AVG


Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van de volgende internetsites
www.its-projects.nl
www.aanbestedingsadviseurs.com
www.aanbestedingsrisicos.nl
www.aanbestedingsjuristen.com
www.aanbestedingsstrategie.nl
www.bvpinkoop.nl
www.bvpinkopen.nl
www.europese-aanbesteding.nl
www.meestersinaanbesteden.eu
www.meestersinaanbesteden.com
www.meestersinaanbesteden.nl

als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsites worden aangeboden.
 
Informatie en aansprakelijkheid
International Tender Services (ITS) B.V., hierna te noemen: “ITS”, stelt gegevens op deze internetsites alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie.
Hoewel ITS met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op deze internetsites verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze gegevens en informatie worden ontleend ITS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsites.
Informatie verzonden aan ITS via de e-maillink of het contactformulier op de internetsites is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.
 
Hyperlinks
Onze internetsites bevatten hyperlinks naar internetsites van andere partijen. ITS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites noch voor de inhoud van internetsites die een hyperlink hebben opgenomen naar onze internetsites. Evenmin is ITS verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze internetsites van derden.
 
Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze internetsites berust bij ITS of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ITS. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ITS.

AVG