Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat we voor opdrachtgevers hebben gedaan

Impressie ITS » Referenties » Afval en Logistiek

Afval en LogistiekITS heeft ruime ervaring in het begeleiden en uitvoeren van complexe Europese aanbestedingstrajecten op het gebied van Afvalverwerking / -transport en Logistiek en aanverwante leveringen en diensten. Hieronder is een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten.


Aanbesteding Levering en Onderhoud Afvalinzamel- en transportvoertuigen

Het Gewest heeft overeenkomsten afgesloten voor de levering en het onderhoud van afvalinzamelvoertuigen voor volautomatische zijbelading inclusief containers, hierna te noemen 'afvalinzamelvoertuigen', en transportvoertuigen.

 

Europese Aanbesteding Transport Vloeibaar Zuiveringsslib

Het WRD heeft middels een aanbesteding een Dienstverlener gecontracteerd voor een overeenkomst voor het tanktransport van hoofdzakelijk Vloeibaar zuiveringsslib (ca. 195.000m3 per jaar) van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) naar slibverwerkingsinstallaties (SOI's) van waterschap Regge en Dinkel.Diverse Europese Aanbestedingen, waaronder:

* Transport en verwerking van huishoudelijk restafval en grof afval * Aanbesteding inzameling en verwerking KCA * Inzameling en vermarkting van papier * Transport en verwerking van diverse mono-afvalstromen * Levering en plaatsing van ondergrondse vuilcontainers * Brandstoflevering
Transparante Offerteprocedure BBL-opleidingen

VTL koopt, ten behoeve van de door haar georganiseerde BBL-opleidingen voor BBLleerlingen, diensten in van door haar middels de Transparante Offerteprocedure geselecteerde opleiders. Met een BBL-opleiding werkt een leerling vier dagen bij een erkend leerbedrijf en gaat hij/zij één dag in de week naar school (ROC of Vakschool).
Diverse Europese Aanbestedingen, waaronder

* Europese Aanbesteding inzake Transport van Ontwaterd Zuiveringsslib
* Europese Aanbesteding inzake Transport van Vloeibaar Zuiveringsslib
Europese Aanbesteding Brandstofadministratie en Rittenregistratie

Het waterschap Noorderzijlvest is voornemens ten behoeve van het wagenpark een overeenkomst te sluiten voor het leveren van brandstoffen met behulp van een enkelvoudig pasjessysteem.Onderhandse Aanbesteding Levering van Afvalinzamelsystemen

De gemeente Lochem heeft middels een onderhandse aanbesteding een raamovereenkomst gesloten voor de levering van inzamelsystemen, die DIFTAR-voorbereid zijn, ten behoeve van de inzameling van restafval en van GFT.
Europese Aanbesteding Levering van Ondergrondse Inzamelsystemen

De gemeente Zutphen heeft een overeenkomst gesloten voor de levering van ondergrondse inzamelsystemen ten behoeve van de inzameling van restafval en glas en optioneel de levering van ondergrondse inzamelsystemen voor de inzameling van oud papier.
Meerdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar!
Neem hiervoor contact met ons op.