Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat we voor opdrachtgevers hebben gedaan

Impressie ITS » Referenties » Bouw - Ontwerpdiensten

Bouw - Ontwerpdiensten


gemeente Almelo

Aanbesteding Constructeur nieuwbouw stadhuis

In 2011 heeft ITS de Europese niet-openbare aanbesteding voor de het constructieadvies voor de nieuwbouw van het stadhuis ten behoeve van de gemeente Almelo begeleid. De huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeente is op dit moment verdeeld over meerdere locaties in Almelo. De gemeenteraad heeft eind  2010 besloten tot de bouw van een nieuw stadhuis Het nieuwe stadhuis moet ruimte bieden aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. De omvang bedraagt ca. 17.500 m2 bruto vloeroppervlak, exclusief parkeren. Het kantoorconcept is opgesteld met een flexfactor van 0,9, waardoor werkplekken op een innovatieve wijze gerealiseerd kunnen worden voor 689 fte’s. Er werd gegund op EMVI. De vijf geselecteerde bureaus dienden een vaste prijs aan te bieden. Daarnaast werd de kwaliteit beoordeeld op de kwaliteit van het in te zetten projectteam, de kwaliteit van het procesmanagement en de visie op de specifieke opgave (ontwerpvarianten, risicoanalyse en –beheersing, duurzaamheidaspecten en bouworganisatievorm). De vijf bureaus konden hun aanbieding toelichten tijdens een presentatie voor de gunningcommissie. De opdracht is verstrekt op basis van DNR 2005 met een aantal afwijkende / aanvullende bepalingen.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.

Aanbesteding Technisch adviseur nieuwbouw stadhuis

In 2009/2010 heeft ITS tevens de Europese niet-openbare aanbesteding voor de technisch adviseur voor bovengemelde nieuwbouw van het stadhuis ten behoeve van de gemeente Almelo begeleid.


Erasmus Universiteit Rotterdam

Aanbesteding Architect en Constructeur nieuwbouw Studentenpaviljoen

De universiteit is de afgelopen jaren fors gegroeid. De universiteit wil die groei in de komende jaren accommoderen en tegelijkertijd een aantrekkelijke campus met internationale uitstraling realiseren. De universiteit heeft de ambitie dat in 2013, ten tijde van het honderdjarige bestaan van de universiteit, de fysieke verschijning van de universiteit niet meer achterblijft bij het imago en heeft dit verwoord in het Masterplan Campus Woudestein. In dat kader moet centraal op de campus een Studentenpaviljoen verrijzen: een bruisend icoon met hoge duurzaamheidseisen. Het programma met een omvang van ca. 2.000 m2 bvo is een mix van ontmoetingsruimtes, een multifunctionele ruimte voor culturele activiteiten, studieplekken en horeca. ITS heeft de Europese niet-openbare aanbesteding begeleid voor de architectenselectie en constructeursselectie voor dit paviljoen. De opdracht is verstrekt op basis van DNR 2005 met een aantal afwijkende / aanvullende bepalingen. Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.

Zie de websites http://www.eur.nl/index.php?id=228363 en http://www.eur.nl/index.php?id=228364 alsmede de foto hieronder voor een impressieUniversiteit LeidenAanbesteding Constructeur nieuwbouw Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Het bestaande Gorlaeuscomplex in het Leiden Bio Science Park waarin o.a. onderzoeksinstituten, laboratoria, onderwijsfaciliteiten en ondersteunende diensten zijn gehuisvest,  is verouderd en Universiteit Leiden wil gefaseerde vervangende nieuwbouw plegen. Voor het totale nieuwbouwprogramma is ca. 70.000 m2 bvo geprognosticeerd, met 750 autoparkeerplaatsen en 2.300 fietsparkeerplaatsen. ITS heeft in 2010 de Europese niet-openbare aanbesteding voor de constructieontwerp en -adviesdiensten begeleid. Het betrof de eerste nieuwbouwfase omvat ca. 30.000 m2 bvo, waarvan ca. 15.000 m2 bvo laboratoria, alsmede een parkeergarage voor ca. 240 auto’s en 1200 fietsen, die onder de nieuwbouw gesitueerd wordt.
Er werd gegund op EMVI. De vijf geselecteerde bureaus dienden een vaste prijs aan te bieden. Daarnaast werd de kwaliteit beoordeeld op de kwaliteit van het in te zetten projectteam, de kwaliteit van het procesmanagement, de visie op samenwerking in het ontwerpteam, het gebruik van BOM en de visie op de specifieke opgave (ontwerpvarianten, duurzaamheidaspecten). De vijf bureaus konden hun aanbieding toelichten tijdens een presentatie voor de gunningcommissie. De opdracht is verstrekt op basis van DNR 2005 met een aantal afwijkende / aanvullende bepalingen.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.

Aanbesteding Technisch adviseur Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

In 2009/2010 heeft ITS tevens de Europese niet-openbare aanbesteding voor de technisch adviseur voor bovengemelde nieuwbouw Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen ten behoeve van de Universiteit Leiden begeleid.

Aanbesteding Architect nieuwbouw Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

In 2009/2010 heeft ITS tevens de Europese niet-openbare aanbesteding voor de architect voor bovengemelde nieuwbouw van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen ten behoeve van de Universiteit Leiden begeleid.

 

Universiteit van Amsterdam (UvA)


Aanbesteding Architect en Adviseur technische installaties voor renovatie/nieuwbouw Gebouw I Roeterseiland

In 2007/2008 heeft ITS de Europese aanbesteding voor de architect en de adviseur technische installaties voor de renovatie/nieuwbouw van gebouw I op Roeterseiland ten behoeve van de Universiteit van Amsterdam (UvA) begeleid.

Aanbesteding Architect en Adviseur technische installaties voor nieuwbouw Gebouw ABC Roeterseiland

In 2006 heeft ITS de Europese aanbesteding voor de architect en de adviseur technische installaties voor de nieuwbouw van gebouw ABC (ca. 56.000 m2 bvo) op Roeterseiland ten behoeve van de Universiteit van Amsterdam (UvA) begeleid.

Aanbesteding Constructeur voor nieuwbouw Gebouw ABC Roeterseiland

In 2006 heeft ITS de Europese aanbesteding voor ontwerp en advies constructies voor de nieuwbouw van gebouw ABC (ca. 56.000 m2 bvo) op Roeterseiland ten behoeve van de Universiteit van Amsterdam (UvA) begeleid.


Technische Universiteit EindhovenAanbesteding Ontwerp en Advies technische installaties, bouwfysica en akoestiek voor Campus 2020

In 2007 heeft ITS de Europese aanbesteding voor ontwerp en advies technische installaties, bouwfysica en akoestiek voor project 1 van Campus 2020 ten behoeve van de Technische Universiteit Eindhoven begeleid.


gemeente BoarnsterhimAanbesteding Architecten voor twee brede scholen te Grou en Akkrum

In 2006/2007 heeft ITS de Europese aanbesteding (in 2 percelen) voor architecten voor de realisatie van twee brede scholen in Grou en Akkrum ten behoeve van de gemeente Boarnsterhim begeleid.


gemeente Deventer


Aanbesteding Architect ver-/nieuwbouw stadskantoor en bibliotheek

In 2006 heeft ITS de Europese aanbesteding voor de architect voor de ver-/nieuwbouw van het stadskantoor en bibliotheek ten behoeve van de gemeente Deventer begeleid.


Gemeente Tilburg


Aanbesteding Architect voor sporthallen, schaatsbaan en ondergrondse parkeergarage

In 2005 heeft ITS de Europese aanbesteding voor de architect voor de realisatie van project Stappegoor (sporthallen, schaatsbaan, ondergrondse parkeergarage) ten behoeve van de gemeente Tilburg begeleid.


 

Meerdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar!
Neem hiervoor contact met ons op.