Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat we voor opdrachtgevers hebben gedaan

Impressie ITS » Referenties » Bouw - Uitvoering

Bouw - Uitvoering


Erasmus Universiteit Rotterdam

Aanbesteding Uitvoerend Aannemer (B&W&E) nieuwbouw Studentenpaviljoen

De universiteit is de afgelopen jaren fors gegroeid. De universiteit wil die groei in de komende jaren accommoderen en tegelijkertijd een aantrekkelijke campus met internationale uitstraling realiseren. De universiteit heeft de ambitie dat in 2013, ten tijde van het honderdjarige bestaan van de universiteit, de fysieke verschijning van de universiteit niet meer achterblijft bij het imago en heeft dit verwoord in het Masterplan Campus Woudestein. In dat kader moet centraal op de campus een Studentenpaviljoen verrijzen: een bruisend icoon met hoge duurzaamheidseisen. Het programma met een omvang van ca. 2.000 m2 bvo is een mix van ontmoetingsruimtes, een multifunctionele ruimte voor culturele activiteiten, studieplekken en horeca. ITS heeft in 2011 de Europese niet-openbare aanbesteding begeleid voor de contractering van een marktpartij voor de realisatie van de bouwkundige, constructieve en installatietechnische
bouwwerkzaamheden.


Technische Universiteit Eindhoven

Aanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W&E) renovatie & nieuwbouw Campus 2020

Voor de Technische Universiteit Eindhoven heeft ITS in 2009/2010 de Europese aanbesteding van de uitvoerende partijen (B en W&E) voor Project 1 van Campus 2020 begeleid. Het betreft de renovatie en nieuwbouw van de W-hal (voormalige faculteit Werktuigbouw).


Regiopolitie Amsterdam Amstelland


Aanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W&E) renovatie Van Leijenberglaan

ITS heeft in 2009 de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de uitvoerende partijen (B en W&E) ten behoeve van de Regiopolitie Amsterdam Amstelland begeleid. Het project betrof het grootschalig renoveren van het complete gebouw (3700 m2 bvo) waarbij nagenoeg het totale inbouwpakket wordt gesloopt en een compleet gewijzigde indeling zal worden teruggebracht inclusief de W, E en data installaties waarbij een aantal systeemcomponenten mogelijk hergebruikt zullen worden. Tevens omvatte het project de renovatie van de gevel evenals die van de arrestantenverblijven, kantoorwerkplekken, kleedruimten en een drietal afzonderlijke entrees, nieuwe trappenhuizen, een lift, en was de herindeling van het buitenterrein inclusief de daarvoor benodigde installatie-technische aanpassingen onderdeel van het project.

Aanbesteding sloopwerkzaamheden ten behoeve van de renovatie Flierbosdreef

ITS heeft in 2007-2008 de Regio Politie Amsterdam - Amstelland begeleid bij de Europese aanbesteding voor het uitvoeren van duurzame, milieukundige en selectieve sloopwerkzaamheden ten behoeve van de renovatie van het gebouw, interieur en exterieur, alsmede van delen van het omliggend eigen terrein, met instandhouding van het betoncasco, alsmede de glasvezelinvoer aan de Flierbosdreef.

Aanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W en E) renovatie Flierbosdreef

ITS heeft in 2007-2008 de Regio Politie Amsterdam - Amstelland begeleid bij de Europese aanbesteding voor de uitvoering van bouwkundige, constructieve, wertuigebouwkundige en elektrotechnische werken en grond- en terreinwerk in het kader van de renovatie van het gebouw Flierbosdreef 15 en 17 te Amsterdam, ten einde het geschikt te maken voor de functie van Districtsgebouw.


gemeente OudewaterAanbesteding Uitvoerend Aannemer tijdelijk schoolgebouw

ITS heeft in 2008-2009 ten behoeve van de gemeente Oudewater de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de levering van een tijdelijk schoolgebouw geschikt voor het basisonderwijs, inclusief aanverwante dienstverlening waaronder het uitvoeren van de benodigde grondwerken en aansluitingen, de aanleg van het schoolterrein en preventief onderhoud.
Aan de hand van onderhavige aanbesteding wenste de gemeente Oudewater éém overeenkomst te sluiten voor de koop met recht op terugkoop aan de leverancier danwel de huur van een tijdelijk schoolgebouw.


Universiteit LeidenAanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W&E) Restauratie Leidse Sterrewacht

De opdracht betrof de selectie van een bouwkundig aannemer voor de cascorestauratie van het Hoofdgebouw van de Leidse Sterrewacht en het ernaast gelegen Heliometergebouw, het Talcottgebouwtje en het onderhoud van het casco van de Astrofysische Toren op basis van bestekken. Eveneens is in 2007-2008 een optionele opdracht aanbesteed voor de interne verbouwingswerkzaamheden van het Hoofdgebouw van de Leidse Sterrewacht in bouwteamverband. Wij hebben de aanbestedingen naar tevredenheid van opdrachtgever begeleid en afgerond.

Aanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W&E) renovatie & nieuwbouw Fysiologiegebouw

ITS heeft in 2007 de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de B en W&E aannemer ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw van het voormalige fysiologiegebouw in opdracht van de Universiteit Leiden. 


Stichting Elisabeth Breda


Aanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W&E) nieuwbouw Zorginstelling

ITS heeft in 2006/2007 de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de B en W&E aannemer voor de sloop en bouwkundige en constructieve uitvoeringswerkzaamheden en de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatiewerkzaamheden, ten behoeve van de gefaseerde nieuwbouw van het Zorg- en behandelcentrum Elisabeth inclusief parkeerkelder (ca. 230 parkeerplaatsen) te Breda. Het project betrof onder andere circa 220 intramurele plaatsen, circa 143 extramurele zelfstandige zorgwoningen, facilitaire-, medische- en paramedische diensten.Meerdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar!
Neem hiervoor contact met ons op.