Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Voorstellen

Impressie ITS » Wie we zijn » Mr. Krispijn Klein Nagelvoort

Mr. Krispijn Klein Nagelvoort
Specialist in:

  • Aanbestedingen van o.a. OV-concessies, parkeerbeheer

  • Concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten

  • Complexe aanbestedingsrechtelijke vraagstukken

  • Staatsteun

  • Contractvorming

Naast de begeleiding (het initiëren en uitvoeren) van aanbestedingen op velerlei terreinen heeft Krispijn veel praktijkervaring opgedaan met het adviseren en begeleiden van overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen op het gebied van Europees aanbestedingsrecht. Tevens schrijft hij regelmatig opinies en adviezen op het gebied van Europese aanbestedingsregelgeving, Wet personenvervoer 2000 en bijvoorbeeld Staatssteun. Hij adviseert en begeleidt opdrachtgevers graag vanuit het perspectief van doelmatigheid, waarbij het aanbestedingsproces en regelgeving middelen zijn om de gezamenlijk vastgestelde doelen te realiseren.
Krispijn heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in 2002 afgestudeerd. Afstudeerrichtingen: Privaatrecht en Bedrijfsrecht

Nevenactiviteiten:
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht