Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Het selecteren van de expert

Oplossingen » Oplossingen » Best Value Procurement

Best Value ProcurementBest Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop

ITS loopt voorop !De laatste jaren blijkt steeds vaker dat de traditionele vorm van aanbesteden met minimum normen en een uitgebreid programma van eisen niet altijd meer voldoet. Deze aanbestedingsvorm leidt veelal niet tot het gewenste resultaat. Zo zijn overschrijding van planning en budget eerder regel dan uitzondering en de wordt de kennis en het innovatieve vermogen dat in markt aanwezig is onvoldoende benut gelaten. In een aantal marktsegmenten is het prijsniveau dermate laag geworden dat een normale uitvoering van de overeenkomst bijna niet meer mogelijk is. Een inkoopmethode die deze negatieve effecten in belangrijke mate beperkt is Best Value Procurement. In het Nederlands vaak prestatie-inkoop genoemd. Bij deze methode wordt de leverancier vanuit een andere rol benaderd. Immers, de leverancier is over het algemeen de expert. Vanuit deze gedachte wordt de leverancier de ruimte geboden om deze expertrol ten gunste van de opdrachtgever in te zetten en maximale toegevoegde waarde te leveren en risico’s te beperken.

Het vinden van een aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt en die weet waar hij het over heeft staat bij deze aanbestedingsvorm centraal.


Selectie geschiedt op basis van de volgende elementen

  • Beoordeling past performance

  • Risico analyse die door leverancier wordt aangeleverd

  • Toegevoegde waarde die wordt geboden

  • Interviews met projectverantwoordelijken

  • Prijs

  • Planning
     

De eerste projecten die met de BVP inkoopmethode zijn uitgevoerd laten zien dat deze methode leidt tot uitstekende resultaten.Klik op de afbeelding hieronder voor onze Best Value Procurement (BVP) Flyer