Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Afspraak is afspraak

Oplossingen » Oplossingen » Contractmanagement

ContractmanagementITS Contractmanagement

Ondersteuning daar waar het nodig is !Het inkoopresultaat daadwerkelijk realiseren

De publieke sector geeft veel geld uit aan het contracteren van partijen voor de uitvoering van werken, leveringen en diensten. Door middel van een doordacht, helder en correct uitgevoerd inkooptraject of Europese aanbesteding kan een optimaal inkoopresultaat worden behaald,  waarbij de vooraf opgestelde doelstellingen worden gerealiseerd.
Het is de ervaring van ITS dat veel behaalde inkoopresultaten slechts op papier worden bereikt en zelden in de praktijk worden gerealiseerd. En dat is een gemiste kans.
 

Contractmanagement

Zo is er bij de opdrachtgevers, maar vaak ook bij de leveranciers, een functionele splitsing tussen de verschillende contractfases: diegene die betrokken zijn bij het opstellen van het contract, zijn vaak niet betrokken bij de implementatie en uitvoering van het contract. Hierdoor gaat essentiële kennis verloren. Ook zijn uitvoerenden inhoudelijk niet of onvoldoende op de hoogte van de inhoud van het contract en kennen zij de inhoudelijke argumenten die hebben geleid tot deze inhoud niet. Daarnaast worden tijdens de uitvoering van het contract vaak nadere mondelinge afspraken gemaakt tussen partijen die niet goed worden vastgelegd en in een later stadium dus oncontroleerbaar zijn. Bovendien wordt bij het afsluiten van een contract onvoldoende nagedacht over de inzet van de leverancier bij de beëindiging van het contract en de eventuele overdracht naar een andere partij.
 
Dit alles kan worden voorkomen door de invoering van contractmanagement.
Contractmanagement is het proces dat opdrachtgever en opdrachtnemer in staat stelt aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.


Ondersteuning ITS

Bij de begeleiding van een Europese aanbesteding of complex inkooptraject wordt door de consultant van ITS rekening gehouden met de kenmerken van de organisatie en wijze van contractmanagement en contractbeheer van de betreffende opdrachtgever. Reeds in deze fase wordt geadviseerd en aangesloten bij de meest passende wijze van contractmanagement. Ook in een latere fase, na het sluiten van het contract kan ITS u ondersteunen bij de uitvoering van contractmanagement.