Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Beloofd is beloofd

Oplossingen » Oplossingen » Geschillenbemiddeling

GeschillenbemiddelingGeschillenbemiddeling & Arbitrage

ITS als bemiddelaar !De activiteiten van ITS richten zich met name op het adviseren en begeleiden van aanbestedingen

Kenmerk van deze werkzaamheden is dat er in de contractfase maximaal aandacht wordt besteed aan het voorkomen van onduidelijkheden of geschillen tijdens de uitvoeringsfase. De praktijk is echter weerbarstig, doordat voortschrijdend inzicht en onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoeringsfase aanleiding tot een geschil kunnen zijn. Maar ook wanneer er tijdens de precontractuele fase onvoldoende is vooruitgekeken kan dit aanleiding tot een geschil zijn.

Doordat de consultants van ITS zijn gefocust deze negatieve gevolgen in de uitvoeringsfase te voorkomen, hebben zij tevens veel inzicht en expertise, mocht een geschil zich wel voordoen, een bemiddelende rol te spelen.

ITS wordt regelmatig ingeschakeld bij dergelijke problemen. De uitgebreide formeel juridische kennis gecombineerd met veel pragmatische ervaring vormen hierbij de basis.