Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Toetsen en toepassen

Oplossingen » Oplossingen » Juridische advisering

Juridische advisering


 

ITS Adviseert

Juridisch met een pragmatische inslag !Bij inkoop en aanbesteden spelen juridische aspecten vaak een grote rol. Deze juridische aspecten beperken zich niet alleen tot de Europese aanbestedingen. ITS is gespecialiseerd in alle juridische aspecten die samenhangen met inkoop en aanbesteden. ITS onderscheidt zich bij de juridische advisering doordat naast specifieke juridische kennis ook uitgebreide kennis aanwezig is op gebied van inkoop en inkoopmarkten.


Voorbeelden van juridische vraagstukken zijn:

  • Het al dan niet verplicht moeten aanbesteden

  • Aanbesteden als werk, levering of dienst

  • Volledig versus verlicht regime aanbesteden

  • De toetsing van een inkoop- en aanbestedingsbeleid

  • Het verschil tussen een raamcontract en een raamovereenkomst

  • De mogelijkheden voor het ontbinden van een overeenkomst

  • Wezenlijke wijzigingen in opdrachten

  • Toepassing van selectie- en gunningcriteria


ITS geeft adviezen die vanzelfsprekend juridisch correct zijn maar ook zodanig pragmatisch zijn dat deze adviezen juist in de praktijk tot concrete oplossingen leiden.