Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor de HvA

» Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam


Aanbesteding Telematica voorzieningen Amstelcampus

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een onderwijsinstelling met ruim 80 opleidingen en telt meer dan 30.000 studenten en circa 2.300 docenten.
De Hogeschool van Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van de Amstelcampus, een nieuwe stadscampus aan de kop van de Wibautstraat in Amsterdam. De Amstelcampus wordt de nieuwe huisvesting van de Hogeschool van Amsterdam (75% van de studenten van de Hogeschool van Amsterdam studeert straks op de Amstelcampus).
De campus zal bestaan uit een combinatie van bestaande (te renoveren) gebouwen en nieuwbouw. In totaal omvat de campus 8 gebouwen.

Na een Europese aanbestedingsprocedure te hebben doorlopen heeft de Hogeschool van Amsterdam een Raamovereenkomst afgesloten met drie partijen voor het verzorgen van de telematica voorzieningen in de diverse gebouwen op de Amstelcampus. De opdracht betrof de levering, installatie, implementatie en het onderhoud van telematica voorzieningen.
Onder telematica voorzieningen werd in het kader van deze aanbesteding verstaan:
  • de bekabelinginfrastructuur waarbij de toe te passen panelen glas en koper uitgevoerd worden als intelligente panelen;
  • (optioneel) de levering en implementatie van de software, rackmanagers en de crossconnect configuratie;
  • (optioneel) het uitvoeren van onderhoud, moves, adds and changes (MAC’s).
In totaal is het bruto vloeroppervlak van de onderwijsfuncties circa 74.000 m b.v.o. Dit is het oppervlak waar de telematicavoorzieningen die onderwerp van de raamovereenkomst vormen op van toepassing is.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.


Aanbesteding onderhoud gebouwgebonden technische installaties en bouwkundig onderhoud

ITS heeft in 2010/2011 voor de Hogeschool van Amsterdam de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking van een meerjarig prestatiecontract voor het onderhoud van de gebouwgebonden technische installaties en het bouwkundig onderhoud.

De opdracht betrof het eigenarenonderhoud van de gebouwgebonden (Werktuigbouwkundige & Elektrotechnische) installaties, het bouwkundig onderhoud, het gebruikersonderhoud en projecten. De HvA streeft ernaar te groeien naar een model waarbij beleidsvorming plaats vindt op tactisch en strategisch niveau. De productiefunctie, op operationeel niveau zal uiteindelijk geheel de verantwoordelijkheid worden van de dienstverlener(s) van de HvA. Er wordt gestreefd om in een periode van 5 jaren de meeste uitvoerende processen uit te besteden.
Het totaal van de bestaande huisvesting van de HvA beslaat circa 200.000 m² bruto vloeroppervlak (BVO).
De gebouwen welke hieronder vallen zijn verspreid over meerdere locaties te Amsterdam en omstreken.

Deze aanbesteding werd volledig electronisch uitgevoerd middels een digitaal aanbestedingsplatform.

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.
Aanbesteding Beveiligingsdiensten

Ter bevordering van de veiligheid op de locaties van de Hogeschool van Amsterdam wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van dienstverlening waaronder het leveren van beveiligingsdiensten, het lopen van brand- en sluitronden, alarmopvolging door mobiele surveillance, interne- en externe surveillance, elektronische beveiliging van gebouwen, verlenen van toegangsrechten tot ruimten en het verlenen van advies bij veiligheids- en beveiligingsvraagstukken.

De Hogeschool van Amsterdam heeft middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure een overeenkomst afgesloten met een looptijd van 3 (drie) jaar, met een optie voor verlening van eenmaal 1 (één) jaar, inzake Beveiligingsdiensten.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.


Wat we we nog meer hebben gedaan voor de HvA

Europese aanbesteding Levering Sanitaire artikelen en -voorzieningen

Europese aanbesteding PC's, Laptops, Thin-clients & dienstverlening

Advisering inzake algemene inkoopvoorwaarden

Juridische ondersteuning inzake aanbesteding schoonmaakdiensten