Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor ICTU

» ICTU

ICTU


Europese Aanbesteding Internetspiegel (Onderzoeksoftware)

De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. ICTU werkt in opdracht van overheden aan ICT-vraagstukken met een generiek karakter.
Het doel van ICTU is de overheidsdoelstellingen op ICT-gebied optimaal te realiseren door samenwerking tussen overheden. Daarbij beweegt ICTU zich tussen beleidsontwikkeling en uitvoering. Beleid wordt hier omgezet in concrete projecten. Hierbij gaat het om taken die gewoonlijk tot het domein van de overheid behoren. Een opdracht aan ICTU is dus een vorm van inbesteding. ICTU wil zich onderscheiden door tastbare resultaten: waar ICTU is geweest, is werkelijk iets tot stand gebracht.

Deze Europese aanbesteding was erop gericht een partij te selecteren die voor InternetSpiegel het onderzoeksysteem zodanig gaat inrichten dat diverse soorten onderzoek (huidige en nog te ontwikkelen onderzoeken) aan gebruikers kunnen worden aangeboden. ICTU heeft hiertoe middels een Europese niet openbare aanbestedingsprocedure een 2-jarige overeenkomst met optie tot verlenging van 3 maal 1 jaar afgesloten.

InternetSpiegel is een online onderzoeks- en benchmarkinstrument dat specifiek is ontwikkeld door en voor de publieke sector. Het is een hulpmiddel bij het effectief ondersteunen en professioneel inrichten van het HR-beleid van organisaties in deze sector. InternetSpiegel kan gebruikt worden voor verschillende soorten medewerkeronderzoek.
Het biedt alles wat nodig is voor een betrouwbaar onderzoek: van heldere gevalideerde vragenlijsten tot duidelijke en inzichtelijke rapportages.
InternetSpiegel is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en maakt onderdeel uit van het programma Good Governance. Inmiddels is programma InternetSpiegel ondergebracht bij ICTU.

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.