Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor de SGRvN

» Scholengroep Rijk van Nijmegen

Scholengroep Rijk van Nijmegen


Aanbesteding levering van werkplekapparatuur

De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft middels een Europese openbare aanbestedingsprocedure een exclusieve raamovereenkomst afgesloten met één leverancier voor de duur van twee (2) jaar met een optie tot verlenging voor de Scholengroep met tweemaal een jaar.
De aanbesteding werd gehouden in twee verschillende percelen.
De aanbesteding voor perceel I had betrekking op de levering en onderhoud van Desktops, Ultra Small Form Factors (USFF’s), beeldschermen en  laptops. 
De aanbesteding voor perceel II had betrekking op de levering en onderhoud van servers en storage.

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.