Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor TU/E

» Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven


Aanbesteding Levering MRI-scanner

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technische universiteit. Zij stelt zich ten doel jonge mensen een academische opleiding te geven binnen het domein ‘engineering science & technology’.

De faculteit Biomedische Technologie (BMT) is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Universiteit Maastricht (UM) en het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM).

Molecular Bioengineering & Molecular Imaging is één van de drie divisies van de faculteit BMT. In deze divisie worden kwesties benaderd op moleculair niveau, gebruikmakend van kennis uit diverse vakgebieden waaronder chemie, biochemie, biologie en fysica. Biologische processen en interacties tussen synthetische en levende materie worden bestudeerd en afgebeeld op moleculair niveau en gebruikt als een bron van inspiratie voor het ontwerp en de synthese van nieuwe medicijnen, biomaterialen en afbeeldingstechnieken.

De Biomedische NMR groep is één van de subgroepen van de Molecular Bioengineering & Molecular Imaging divisie. Het onderzoek in de Biomedische NMR groep is gericht op in vivo applicaties van magnetic resonance imaging (MRI) en spectroscopy (MRS). MRI en MRS geven interessante mogelijkheden voor onderzoek naar een breed scala aan structurele, functionele en metabolische parameters in levende systemen. MRI en MRS zijn non-invasief en kunnen worden herhaald, wat cruciaal is voor bestudering van de relatie tussen genexpressie en weefselfuncties. Evenals voor het begrip van ziekteprocessen en voor de ontwikkeling van innovatieve diagnoseprocedures.

De biomedische NMR groep heeft middels een Europese aanbestedingsprocedure besloten een nieuwe 9.4 T dierexperimentele MR scanner aan te schaffen om het onderzoek in de groep zowel kwalitatief als kwantitatief uit te breiden. Het nieuwe MR systeem moest complementair zijn aan de andere MR faciliteiten in de groep, waaronder een 1.5 T humane scanner en een 6.3 T dierexperimentele scanner.

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.


Aanbesteding onderhoud gebouwgebonden technische installaties middels concurrentiegerichte dialoog

ITS heeft in 2008/2009 voor de Technische Universiteit Eindhoven de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking inzake het onderhoud van de gebouwgebonden technische installaties. De aanbestede werkzaamheden betroffen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties en elektrotechnische installaties, waarbij de TU/e voornemens is om gedurende de looptijd van de overeenkomst met uitvoerende partijen van disciplines tot een vorm van samenwerking te komen om onderling samen het vastgoed in stand te gaan houden en de risico’s (voor- en nadelen) ten opzichte van een vooraf bepaald niveau binnen bepaalde grenzen gezamenlijk te genieten resp. te dragen. De werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden betreffen circa 45 gebouwen gelegen op het universiteitsterrein van de TU/e met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak (bvo) van circa. 330.000 m2.Aanbesteding Ontwerp en Advies technische installaties, bouwfysica en akoestiek voor Campus 2020

In 2007 heeft ITS de Europese aanbesteding voor ontwerp en advies technische installaties, bouwfysica en akoestiek voor project 1 van Campus 2020 ten behoeve van de Technische Universiteit Eindhoven begeleid.


Aanbesteding Bouwprojectmanager voor Campus 2020

In 2007 heeft ITS de Europese aanbesteding voor de bouwprojectmanagement voor project 1 van het huisvestigingsplan Campus 2020 (circa 16.000 m2 bvo) ten behoeve van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) begeleid.Aanbesteding Uitvoerende Aannemers (B en W&E) renovatie & nieuwbouw Campus 2020


Voor de Technische Universiteit Eindhoven heeft ITS in 2009/2010 de Europese aanbesteding van de uitvoerende partijen (B en W&E) voor Project 1 van Campus 2020 begeleid. Het betreft de renovatie en nieuwbouw van de W-hal (voormalige faculteit Werktuigbouw).
Wat we o.a. nog meer hebben gedaan voor TU/e

Europese aanbesteding Dual Beam FIB/SEM

Europese aanbesteding levering en onderhoud Notebooks

Europese aanbesteding Afsluiten TU/e Terrein & Parkeerapparatuur

Europese aanbesteding Electronenmicroscoop

Europese aanbesteding Groenonderhoudswerkzaamheden

Europese aanbesteding CNC Draaibanken

Europese aanbesteding Personenoproepsysteem

etc.