Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor UMCG

» UMCG

UMCG


 

Aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is het enige Universitair Medisch Centrum in het noordelijke deel van Nederland, en dus het eindpunt van verwijzing voor veel patiënten. Patiënten gaan naar het UMCG zowel voor de basiszorg als zeer specialistische topklinische en hoog aangeschreven zorg, zoals orgaantransplantaties, complexe neuro-chirurgie, neonatologie, klinische genetica, in vitro fertilisatie (IVF), pediatrische oncologie, nierdialyse en traumatologie.

Alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd, evenals educatieve programma's voor alle medische disciplines. De uiteindelijke beoordeling van de specifieke aandoening van een patiënt, is meestal een kwestie van onderzoek. Vooral als die aandoening zeldzaam, moeilijk te diagnosticeren en moeilijk te behandelen is. De acht Nederlandse Universitair Medische Centra, zoals het UMCG, zijn aangesteld om deze hoog aangeschreven zorg mogelijk te maken.


Het onderzoek aan het UMCG wordt gekenmerkt door een combinatie van fundamenteel en patiëntgericht klinisch onderzoek. De interactie tussen deze twee stimuleert de ontwikkeling van nieuwe klinische- en onderzoeksmogelijkheden. Problemen die zich voordoen in de klinische praktijk fungeren als een katalysator die nieuw fundamenteel onderzoek in gang zet, overwegende dat het fundamenteel onderzoek kan komen met nieuwe klinische mogelijkheden.

Het UMCG richt zich op gezond ouder worden in alle prioritaire gebieden: onderzoek, klinische zorg en het onderwijs. Het gezond ouder-gerelateerd onderzoek is gebundeld in het Instituut van de gezonde Vergrijzing. Dit instituut vormt de schil, waarin de activiteiten van gezond ouder worden ingebed, zoals het UMCG Centrum voor Ouderengeneeskunde Medicine (UCO) en het European Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA). Ook de nationale en internationale cohort studie LifeLines is een zeer waardevolle bron van gegevens voor gezond ouder worden onderzoek.


LifeLines

LifeLines heeft middels een aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop een volledig geautomatiseerde Bio Repository System aangeschaft. Met dit Bio Repository System kunnen bloed- en urinemonsters opgeslagen en geraadpleegd worden ten behoeve van nationale en internationale onderzoeksdoeleinden.


Voor de LifeLines studie, moet de 'Lifestore' in staat zijn om biologisch kenmerken van 165.000 mensen op te slaan, die eens in de vijf jaar bezoek een bezoek brengen gedurende een periode van 30 jaar. Aan het begin van het project worden ongeveer 5 miljoen monsters opgeslagen in conventionele (-80 º C) diepvriezers. Voor de eerste fase (twee bezoeken per vrijwilligers) van LifeLines (tot 2017) dienen 8 miljoen tubes/buizen worden opgeslagen. Het Bio Repository System zal worden gehuisvest in een gebouw dat nog moet worden gebouwd.

Europese aanbesteding op basis van Best Value Procurement / Prestatieinkoop

Het bijzondere aan deze opdracht was dat de Europese aanbesteding plaats vond op basis van Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop.
LifeLines is op zoek gegaan naar de beste leverancier voor dit geautomatiseerde Bio Repository System en heeft de Expert gecontracteerd middels een aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop.
ITS heeft hierbij voor LifeLines de BVP-methode vertaald naar een aanbestedingsformat dat aan de Europese aanbestedingsregels voldoet.