Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor UMC Utrecht

» UMCU

UMCU


Marktconsultatie Vernieuwing Telecommunicatie

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Met bijna 10.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen “kennis en mensen”.

Met de groei in het gebruik van ICT en als gevolg van de integratie van technieken en regels omtrent informatiebeveiliging worden ook aan de ICT-infrastructuur in het ziekenhuis steeds hogere eisen gesteld.
ICT infrastructuur vraagt om een fundamentele heroriëntatie met een lange termijn benadering. Het UMC Utrecht heeft om deze reden vanaf eind 2008 een diepgaande strategiestudie uitgevoerd voor de toekomst van haar complete ICT-infrastructuur; van rekencentrum tot oproepsysteem, van datanetwerk tot mobiele telefonie. Het UMC Utrecht is in dit kader voornemens het huidige telefonieplatform te vervangen. Daartoe wilde het UMC Utrecht zich eerst oriënteren op de markt. Er is een marktconsultatie gehouden met doel het UMC Utrecht van informatie te voorzien waarmee in de Europese aanbesteding een betere uitvraag kan worden gedaan en er een ‘level playing field’ is gewaarborgd. ITS heeft deze marktconsultatie begeleid.


Aanbesteding PC's, Laptops, Thin-clients & aanverwante dienstverlening

ITS heeft voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht de Europese niet-openbare aanbesteding voor PC's, laptops, thin-clients begeleid. Bij de aanbesteding is destijds tevens de aanverwante dienstverlening meegenomen.