Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor VRR

» Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond


Aanbesteding Vervanging Openbaar Meld Systeem (OMS)

Bij de VRR komen kunnen brandmeldingen en verzoeken om hulpverlening op verschillende wijze binnenkomen. Een specifieke wijze hiervoor is het openbaar meldsysteem (OMS).

Het OMS is een systeem waarmee brandmeldingen en gaslekken automatisch worden doorgegeven aan de alarmcentrale zodat in geval van brand snel actie ondernomen kan worden en ongevallen en/of schade als gevolg van deze melding kunnen worden beperkt of zelfs voorkomen. In de meeste gevallen is deze aansluiting verplicht als gevolg van de gemeentelijke bouwverordening of de vergunningverlening. Daarnaast zijn er ook een aantal abonnees dat vrijwillig een aansluiting op het systeem heeft in verband met gewenste veiligheid.

In verband met de noodzakelijke vervanging van het huidige OMS heeft VRR middels een Europese aanbesteding een overeenkomst gesloten voor een nieuw systeem ten behoeve van bedrijven, instellingen en particulieren in het gebied. Het nieuwe aan te bieden systeem diende te worden aangelegd en geëxploiteerd te worden door de leverancier.

Het ging hierbij om de uitbesteding van de technische infrastructuur, werkzaamheden in de werkprocessen m.b.t. aansluiting, beheer, storingsafhandeling, abonneebeheer en administratieve dienstverlening en de migratie naar het nieuwe OMS.

De onderhavige opdracht bestond uit een overeenkomst t.a.v. de exploitatie van een OMS netwerk met een initiële omvang van ongeveer 1500 abonnees.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.