Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

 
Gemeenten » Voor gemeenten:

Voor gemeenten:


Aanbesteding voor gemeenten

Steeds meer zaken worden vanuit de Rijksoverheid overgeheveld naar gemeenten, waardoor gemeenten worden gedwongen steeds taakgerichter te werken.
Gemeenten moeten daardoor steeds meer aanbesteden. Bij de meeste gemeenten is inkoop en aanbesteden - al dan niet in een samenwerking met meerdere gemeenten- centraal georganiseerd binnen een inkoopafdeling.
 
Op grond van de Gemeentewet heeft de Gemeente o.a. de volgende taken:
 • Stadsontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Onderwijs
 • Welzijn en sociale zaken
 • Belastingheffing
Hieronder worden enkele taakgebieden nader beschreven.
 

Stadsontwikkeling

Een van de belangrijkste taken van de gemeente is de zorg voor voldoende woonruimte. Om de aanleg van nieuwe woonwijken mogelijk te maken en de ontwikkelingen in bestaande wijken en het buitengebied in de hand te houden maakt het gemeentebestuur structuurplannen en bestemmingsplannen.
 

Verkeer en vervoer

Een ander belangrijk werkterrein voor de gemeente is verkeer. De gemeente maakt plannen voor een goede doorstroming van het verkeer. De gemeenteraad besluit over de aanleg van wegen, parkeerterreinen en parkeergarages, woonerven, voetgangerstunnels, fietspaden.
 

Onderwijs

De gemeente heeft een verscheidenheid aan taken op onderwijsgebied. De gemeenteraad bestuurt het plaatselijk openbaar onderwijs. Ook voor het bijzonder onderwijs draagt ze de zorg voor voldoende schoolruimte. In toenemende mate vormen zaken als gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie het werkterrein van de gemeente.
 

De consultants van ITS hebben veel ervaring met
de advisering en begeleiding van inkooptrajecten en aanbestedingsprocedures bij gemeenten en onderdelen hiervan (zoals stadsdelen) o.a. van:

 • Aanleg (bouwrijp en woonrijp maken van grond), nieuwbouw-, verbouw-, renovatie en restauratieprojecten, aanleg van sportvelden en sportaccommodaties

 • (Prestatiecontracten voor) meerjarig onderhoud gebouwgebonden installaties

 • Facilitaire dienstverlening (catering, schoonmaak, beveiliging)

 • ICT bestaande uit: standaard software en maatwerk software (belastingapplicaties), werkplekapparatuur, kopiers en printers, servers en storage enzovoort

 • Vervoer bestaande uit: openbaar vervoer, wmo-vervoer, leerlingenvervoer, zwemvervoer en gymvervoer

 • Parkeren bestaande uit: parkeerterreininrichting, parkeerautomaten, parkeerbeheersysteem, parkeerdiensten, inrichting van parkeergarages

 • Welzijn bestaande uit: integratieprojecten, inburgering, wmo-hulpmiddelen en trapliften, hulp in de huishouding


Hieronder vindt u een selectie van onze klanten.
Zie voor een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten tevens onze referentiepagina.