Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

Impressie ITS » ITSNEWS » Around The Cloud Seminar - Een terugblik

Around The Cloud Seminar - Een terugblik


 

Around The Cloud Seminar

Een terugblikOp 10 mei 2012 heeft het seminar AROUND the CLOUD in Almere plaatsgevonden. Door de sprekers is aandacht geschonken aan de mogelijkheden die deze vorm van ICT-diensten biedt . Daarbij is duidelijk geworden dat Cloud Computing de belangstelling heeft van de huidige markt en de Nederlandse overheid. Veel aangevoerde argumenten voor het gebruik van Cloud Computing betreffen in het bijzonder de lagere investeringskosten en de gewenste mate van flexibiliteit die deze vorm van ICT-diensten met zich meebrengt.
 
Door onze directeur, Jan van Noord, is een presentatie gegeven over de “Cloud in juridisch perspectief”. Daarbij is aangegeven dat Cloud Computing een aantal specifieke (juridische) risicofactoren kent. Toch was de essentie van zijn presentatie dat deze bezwaren organisaties niet moeten weerhouden gebruik te maken van deze vorm van dienstverlening en dat afnemers vooral niet de illusie moeten hebben alle risico’s te kunnen uitsluiten.
 
Kortom, Cloud Computing heeft de potentie om ook in de publieke sector meer terrein te winnen als dè ICT-oplossing van deze tijd.
 
Indien uw organisatie ook kiest voor een oplossing in de Cloud, of dit overweegt is het sterk aan te bevelen om stil te staan bij enkele specifieke (juridische) aandachtspunten die gepaard gaan met deze online ICT-dienst. De meest cruciale aandachtspunten kunnen nader worden geconcretiseerd aan de hand van een analyse van de risico’s voor uw organisatie bij de afname van Clouddiensten. Uiteraard dient deze risicoanalyse toegespitst te zijn op de specifieke wensen en omstandigheden van uw organisatie. De hieruit volgende (mogelijke) risico’s kunnen dan tijdig in het aanbestedingsproces worden ondervangen. Deze risico’s c.q. aandachtspunten kunnen zowel van juridische als bedrijfseconomische aard zijn (denk aan wettelijke verplichtingen ingevolge de WBP en kosten/implementatie).  
 
Heeft u besloten om een Cloud-oplossing voor uw organisatie in te kopen of overweegt u dit, neem dan vrijblijvend contact op met ITS.
Wij maken graag een inventarisatie van de kansen die kunnen worden benut, maar ook van alle risicofactoren die het gewenste resultaat in de weg kunnen staan. Indien gewenst kan deze inventarisatie zich ook strekken tot de technische aandachtspunten, zoals integratie, standaarden en netwerkinfrastructuur.
 
Klik hier of op onderstaande afbeelding voor een samenvatting van het onderzoeksrapport Fundament op Orde. Het rapport is geschreven door Verdonck, Klooster & Associaties in samenwerking met Van Doorne en RAND, ten behoeve van ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Afhankelijk van uw internetsnelheid kan het downloaden van het bestand enige tijd in beslag nemen.
Zie voor de publicatie van het volledige rapport
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/15/cloud-computing-fundament-op-orde.html