Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

Impressie ITS » ITSNEWS » Best Value Procurement - de eerste praktijk ervaringen

Best Value Procurement - de eerste praktijk ervaringenBest value (pips) aanbesteden

De eerste praktijk ervaringen met BVP - 7 juli 2011


 

Best value procurement / Perfomance Information Procurement System (pips)

In 2010 hebben een aantal consultants van ITS zich, naar aanleiding van publicaties van Scenter en nieuwsgierig naar de meerwaarde van deze inkoopmethode voor Europees aanbesteden, verdiept in Best Value Procurement (Prestatie inkoop). ITS is ervan overtuigd dat de BVP- methode een oplossing kan bieden voor een aantal problemen die voorkomen in de huidige inkooppraktijk van Europees aanbesteden. Enkele van de problemen die ITS in de huidige praktijk vaak waarneemt zijn de volgende:
  • Veel aanbestede projecten gaan in de uitvoeringsfase over tijd en over budget
  • De gerealiseerde oplossing is soms niet de beste oplossing.
  • Het aanbestedingsproces wordt regelmatig gekenmerkt door wantrouwen tussen aanbestedende dienst en potentiële opdrachtnemers
  • Inschrijvingen worden vaak “standaard verhalen”
  • De winnende inschrijver is lang niet altijd de beste inschrijver maar vaak de inschrijver met de beste tekstschrijvers
  • In bepaalde marktsegmenten wordt een prijsniveau aangeboden dat zo laag is dat er in de uitvoeringsfase wel problemen moeten gaan optreden
  • Het aanbestedingsproces wordt veelal beheerst door juridische en aanbestedingsrechtelijke aspecten
De verwachting is dat aanbesteden via de Best Value Procurement methode dit soort problemen geheel of gedeeltelijk zou kunnen voorkomen. Inmiddels heeft ITS in 2011 ervaring opgedaan met het Europees aanbesteden via de BVP methode en kunnen de eerste conclusies worden getrokken met betrekking tot de effecten van BVP aanbestedingen. Aangezien de meeste van deze projecten zich nog in de realisatiefase bevinden kan nu nog niet worden gesteld dat de projecten binnen tijd en budget blijven. Hierover zal in een later stadium gepubliceerd worden. Onderstaand wordt een aantal resultaten die uit de eerste ervaringen met Europees aanbesteden via de BVP methode naar voren komen kort toegelicht.
 

1. De beste leverancier met de beste inschrijving

Wat uit de opgedane ervaring blijkt, is dat beoordeling van past performances, scope, risico- en kansendossier (bij elkaar maximaal 6 A4), interviews met sleutelfunctionarissen en inschrijfprijs leidt tot onderscheidende informatie op basis waarvan de meest gekwalificeerde leverancier kan worden geselecteerd. Er is dus geen sprake meer van dikke mappen met (standaard) inschrijvingen en selectie van de inschrijver met de beste tekstschrijvers.  De inschrijvingen zijn doordacht, op de specifieke vraag toegespitst en kort en bondig.
 

2. De coöperatie tussen inschrijvers en opdrachtgevers

Wat eveneens opvalt is dat de sfeer waarin inschrijvers en opdrachtgever met elkaar omgaan er een is van meedenken en samen op zoek zijn naar het beste resultaat. Vragen die in het kader van de nota van inlichtingen worden gesteld zijn gericht op inhoud en geen “vooraankondiging” van een bezwaarprocedure. Wat hier ongetwijfeld ook aan bijdraagt is dat degenen die de inschrijvingen beoordelen niet op de hoogte zijn van de inschrijfprijs en niet weten van welke inschrijver de inschrijving is. Alle gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Dit laatste geldt vanzelfsprekend niet voor de interviews.
 

3. Prijs

Doordat in de BVP methode de verdeling tussen prijs en kwaliteit vrijwel altijd 30/70 is komen te lage inschrijfprijzen niet meer voor. Omdat de leveranciers de ruimte wordt geboden om zelf te bepalen op welke wijze de doelstelling van opdrachtgever wordt gerealiseerd, blijkt het aangeboden prijs niveau vrijwel altijd (veel) lager te liggen dan vooraf door de opdrachtgever was begroot.
 


Juridisch kader om Best value procurement (BvP)

ITS heeft een juridisch kader ontwikkeld om de BVP methode binnen de Europese aanbestedingregeling mogelijk te maken. ITS is ervan overtuigd dat dit juridisch kader in de praktijk werkt. De inmiddels uitgevoerde Europese aanbestedingen tonen aan dat dit inderdaad het geval is. 
 
Wilt u meer weten over BVP / prestatieinkoop ?   Neem dan gerust contact met ons op.