Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

 
Onderwijs » Voor onderwijs:

Voor onderwijs:


Aanbestedingsplicht van onderwijsinstellingen


Onderwijsinstellingen zijn publiekrechtelijke instellingen die verplicht zijn om Europees aan te besteden. Voor veel kleinere onderwijsinstellingen is Europees aanbesteden echter redelijk onbekend terrein en geen dagelijkse praktijk. Toch is een Europese aanbesteding niets anders dan een inkoopproces dat aan bepaalde verplichte voorwaarden moet voldoen, of het nu gaat om de inkoop van producten, diensten of de nieuwbouw van een school. Het uitgangspunt is dat elke aanbieder in een eerlijke kans heeft om een opdracht te verwerven, waarbij de algemene beginselen in acht genomen moeten worden:

  • het gelijkheidsbeginsel, op grond waarvan aanbesteders verplicht zijn alle aanbieders gelijk te behandelen

  • het transparantiebeginsel, dat meebrengt dat de gehele aanbestedingsprocedure transparant en (achteraf) controleerbaar moet zijn

  • het objectiviteitsbeginsel, dat vereist dat het optreden van de aanbesteder objectief is

Onze consultants hebben veel ervaring met de advisering en begeleiding van inkooptrajecten bij diverse onderwijsorganisaties zoals WO, HBO, ROC, voorgezet onderwijs, praktijkonderwijs, brede scholen dan wel samenwerkingsvormen tussen deze organisaties.
 

De advisering heeft o.a. betrekking op inkoop- en aanbestedingsprocessen van:

  • nieuwbouw-, verbouw-, renovatie en restauratieprojecten van onderwijsgebouwen

  • (prestatiecontracten voor) meerjarig onderhoud gebouwgebonden installaties

  • diverse vormen van facilitaire dienstverlening

  • ICT

  • aanschaf van hoogwaardige technologische producten (elektronenmicroscopen, free electron lasers, etc.)


Hieronder vindt u een selectie van onze klanten.

Zie voor een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten tevens onze referentiepagina.