Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaaan voor gemeente Alkmaar

» gemeente Alkmaar

gemeente Alkmaar


Aanbesteding parkeerbeheersysteem

In opdracht van de gemeente Alkmaar heeft de bureaucombinatie ITS/ Goudappel Coffeng in 2009 de gemeente begeleid bij het middels een Europese aanbesteding afsluiten van een raamovereenkomst voor de periode van vier jaar voor de levering, plaatsing en bedrijfsgereed opleveren van een parkeerbeheersysteem.

De overeenkomst betreft de vervanging van apparatuur in vier bestaande garages, de levering van een beheersysteem voor twee nieuwe te realiseren gebouwde parkeervoorzieningen en de mogelijkheid om ook in de andere garages welke de gemeente exploiteert en beheert de apparatuur te vervangen.
Alle garages worden vanuit een centrale meldkamer van de gemeente aangestuurd middels een specifiek voor de gemeente Alkmaar ontwikkelde grafische user interface (GUI). Alle garages worden ook voorzien van apparatuur voor kentekenherkenning welke het beheer van de voorzieningen moet vereenvoudigen.

 

Aanbesteding raamovereenkomst parkeerautomaten

De bureaucombinatie ITS/Goudappel Coffeng heeft in 2007 de gemeente Alkmaar ondersteund bij het middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure komen tot het afsluiten van een vierjarige raamovereenkomst voor de levering van ‘on-line’ parkeerautomaten met een gecombineerde functionaliteit voor het vooraf betalen van parkeerbelasting middels chartaal (munten) en giraal geld (Chipknip).

De middels de vierjarige raamovereenkomst aangekochte parkeerautomaten zijn voor een groot deel bestemd om bestaande, en economisch afgeschreven, parkeerautomaten te vervangen. Deze vervanging zal stapsgewijs plaatsvinden en zal tevens worden gecombineerd met ontwikkelingen zoals onder andere de verdichting van het areaal aan parkeerautomaten en het vervangen van de losse parkeermeters.
De introductie van de nieuwe parkeerautomaten zal worden gecombineerd met de uitbreiding van het betalen middels Chipknip als aanvullende betalingsmogelijkheid op het betalen met muntgeld.