Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Almelo

» gemeente Almelo

gemeente Almelo


Aanbesteding Constructeur nieuwbouw stadhuis

In 2011 heeft ITS de Europese niet-openbare aanbesteding voor de het constructieadvies voor de nieuwbouw van het stadhuis ten behoeve van de gemeente Almelo begeleid.

De huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeente is op dit moment verdeeld over meerdere locaties in Almelo. De gemeenteraad heeft eind  2010 besloten tot de bouw van een nieuw stadhuis Het nieuwe stadhuis moet ruimte bieden aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
De omvang bedraagt ca. 17.500 m2 bruto vloeroppervlak, exclusief parkeren.

Het kantoorconcept is opgesteld met een flexfactor van 0,9, waardoor werkplekken op een innovatieve wijze gerealiseerd kunnen worden voor 689 fte’s. Er werd gegund op EMVI. De vijf geselecteerde bureaus dienden een vaste prijs aan te bieden.
Daarnaast werd de kwaliteit beoordeeld op de kwaliteit van het in te zetten projectteam, de kwaliteit van het procesmanagement en de visie op de specifieke opgave (ontwerpvarianten, risicoanalyse en –beheersing, duurzaamheidaspecten en bouworganisatievorm).
De vijf bureaus konden hun aanbieding toelichten tijdens een presentatie voor de gunningcommissie.

De opdracht is verstrekt op basis van DNR 2005 met een aantal afwijkende / aanvullende bepalingen.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.