Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Amsterdam

» gemeente Amsterdam

gemeente Amsterdam


Aankoop parkeerapparatuur stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes

In opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes heeft de bureaucombinatie ITS / Goudappel Coffeng in 2006 de stadsdelen begeleid bij het inkopen van 450 ‘on-line’-parkeerautomaten ter vervanging van het bestaande areaal aan apparatuur.

Deze inkoopprocedure heeft geleid tot het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van de 450 parkeerautomaten inclusief al het beheer, onderhoud, communicatiekosten e.d. voor een periode van 10 jaar. Bij het afsluiten van deze overeenkomst zijn heldere afspraken gemaakt ten aanzien van de geïndexeerde prijsstelling voor de volledige 10 jaar en zijn tevens afspraken gemaakt over zaken zoals beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de parkeerautomaten en de risico’s inzake vernieling en vandalisme.


Ontwikkeling, Realisatie & Exploitatie Garages Amsterdam Oud Zuid

Ten behoeve van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud Zuid is in 2007/2008, onder begeleiding van ITS, de ontwikkeling, financiering, realisering en beheer/exploitatie aanbesteed volgens een concessieovereenkomst voor openbare werken. Daarbij is de procedure van gunning middels onderhandelingen doorlopen. Het streven van het stadsdeel was te komen tot een of meerdere garages voor bewoners parkeren enerzijds en bezoekers parkeren anderzijds.

 

Aanbesteding parkeerdiensten stadsdelen Bos&Lommer en De Baarsjes

De bureaucombinatie ITS / Goudappel Coffeng BV heeft in 2005-2006 opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdelen Bos en Lommer & De Baarsjes door middel van een openbare Europese aanbesteding de dienstverlening aanbesteed van alle noodzakelijke parkeerdiensten in de beide stadsdelen.
Het betreft hier twee contracten (voor ieder afzonderlijk stadsdeel) voor de fiscale handhaving van ongeveer 15.000 parkeerplaatsen, een nieuwe digitale vergunningendatabase + digitale handhaving voor ongeveer 18.000 vergunningen. Tevens wordt een groot deel van de publieksdienstverlening uitbesteed zoals een deel van de bemensing van het servicepunt en het call-center.


Aanbesteding parkeerdiensten Amsterdam Oud Zuid

In 2002 heeft de Raad van Stadsdeel Oud Zuid het Dagelijks Bestuur verzocht om een nieuw contract parkeerbeheer openbaar aan te besteden. Gezien de omvang van het bedrag aangaande de aanbesteding diende dit Europees dienen te gebeuren.
De bureaucombinatie ITS en Goudappel Coffeng heeft deze aanbesteding ondersteund met een parkeer- en een aanbestedingsanalyse.
Concreet hebben de adviesdiensten betrekking op het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure, het opstellen van het Programma van Eisen, inclusief concept contract, het op de markt brengen van de aanbesteding, de selectie van de opdrachtnemer en het begeleiden van de implementatie van de nieuwe partij. De aanbesteding betrof onder andere de fiscale handhaving van 29.000 parkeerplaatsen, een nieuwe vergunningendatabase voor 37.000 vergunningen en 110.000 vergunningshandelingen per jaar en een ‘on-line’-areaal van 625 parkeerautomaten inclusief onderhoud en lediging.
Na afloop van het contract is in 2008 besloten over te gaan tot inbesteding van de parkeertaken bij Cition.