Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Den Haag

» gemeente Den Haag

gemeente Den Haag


Aanbesteding beheer en onderhoud parkeerapparatuur

In navolging van de positieve ervaring met het aanbestedingstraject voor het onderhoud van ca. 1400  parkeerautomaten heeft de gemeente Den Haag de bureaucombinatie International Tender Services in combinatie met Goudappel Coffeng opdracht gegeven tot het uitvoeren van een openbare Europese aanbesteding welke tot doel heeft een meerjarencontract af te sluiten met een leverancier voor het beheer en onderhoud van ruim 2.400 parkeerautomaten op het grondgebied van de gemeente.

 

Aanbesteding parkeerapparatuur

In opdracht van de gemeente Den Haag is de bureaucombinatie ITS/Goudappel Coffeng de gemeente begeleid met de uitvoering van een niet-openbare Europese aanbesteding voor het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van 450 parkeerautomaten welke zullen worden uitgeleverd over een periode najaar 2006 tot en met 2008. In het najaar van 2007 is de bureaucombinatie overigens gevraagd om wederom de gemeente Den Haag te begeleiden bij een aanbesteding voor parkeerautomaten. Dit keer gaat het om de aanbesteding van een raamovereenkomst voor vier jaar. Binnen deze periode zal de gemeente Den Haag vermoedelijk rond de 800 parkeerautomaten gaan afnemen.

 

Aanbesteding beheer en onderhoud parkeerapparatuur

In navolging van de ervaring met het aanbestedingstraject voor de 450 nieuwe parkeerautomaten heeft de gemeente Den Haag de bureaucombinatie ITS/Goudappel Coffeng in 2006 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een openbare Europese aanbesteding welke tot doel heeft een meerjarencontract af te sluiten met een leverancier voor het beheer en onderhoud van ruim 1.400 parkeerautomaten op het grondgebied van de gemeente.