Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Dordrecht

» gemeente Dordrecht

gemeente Dordrecht


Aanbesteding raamovereenkomst parkeerautomaten

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft de bureaucombinatie ITS/Goudappel Coffeng in 2007/2008 de gemeente begeleid bij het middels een Europese aanbesteding afsluiten van een raamovereenkomst voor de periode van vier jaar voor de levering, plaatsing en bedrijfsgereed opleveren van on-line parkeerautomaten.
Deze automaten zullen deels worden gebruikt voor vervanging van de bestaande apparatuur. Tevens zal extra apparatuur worden bijgeplaatst in gebieden die reeds gereguleerd zijn (verdichting) en zal er ook enige uitbreiding van het betaald parkeergebied plaatsvinden.