Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Hardenberg

» gemeente Hardenberg

gemeente Hardenberg


Aanbesteding parkeerdiensten en parkeerapparatuur

De gemeente Hardenberg heeft een sterke regiofunctie. Op dit moment is de gemeente druk doende met de uitvoering van haar Centrumplan.
Dit Centrumplan betreft de grootschalige toevoeging van verschillende nieuwe functies in het centrumgebied waaronder de realisatie van twee gebouwde parkeervoorzieningen, de vestiging van een LOC, de realisatie van een nieuw gemeentehuis en een kwaliteitsimpuls aan het toch al sterke winkelaanbod die deze gemeente.

Parallel aan deze ontwikkelingen wordt ook invulling gegeven aan een volledig nieuwe wijze van parkeerregulering met daarbij onder andere de introductie van gefiscaliseerd parkeren in het centrum in combinatie met parkeren achter de slagboom op een aantal terreinen en in de gebouwde parkeervoorzieningen.
Daarnaast wordt in een schil rondom het gefiscaliseerde gebied een gebied voor het parkeren van vergunninghouders ingericht.

De bureaucombinatie ITS / Goudappel Coffeng heeft van de gemeente Hardenberg in 2006 tot en met 2008 de opdracht gekregen de gemeente te begeleiden bij het afsluiten van overeenkomsten voor het uitvoeren van diverse vormen van parkeerdienstverlening zoals onder andere de handhaving in de gereguleerde gebieden, beheer en onderhoud van de parkeerterreinen en de garages en het verzorgen van de geldgaring en de geldverwerking.
Tevens draagt de bureaucombinatie zorg voor de aankoop van parkeerautomaten in het gefiscaliseerde gebied en de parkeerbeheerapparatuur voor de terreinen en de garages. Ook de inkoop van het dynamische parkeerverwijssysteem en het afsluiten van alle onderhoudscontracten maken deel uit van de opdracht.