Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Hilversum

» gemeente Hilversum

gemeente Hilversum


Aanbesteding parkeerdienstverlening

De gemeente Hilversum heeft al geruime tijd een groot deel van haar parkeerdienstverlening uitbesteed. De contracten hiervan liepen af.
De gemeente heeft International Tender Services in combinatie met Goudappel Coffeng in 2008 gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het afsluiten van een nieuw dienstverleningscontract.
Binnen het contract zijn duidelijke afspraken gemaakt over het aantal in te zetten uren handhaving in combinatie met een aantal prestatie-eisen. De gecontracteerde dienstverlener draagt tevens ook zorg voor de bemensing van het parkeerservicebureau alsmede de geldgaring en geldverwerking.