Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Leiden

» gemeente Leiden

gemeente Leiden


Aanbesteding tijdelijke parkeergarage Morspoort

De gemeente Leiden was voornemens om extra parkeerplaatsen te realiseren locatie aan de rand van het centrum door middel van de bouw van een tijdelijke parkeergarage.
Het terrein van het voormalige Marechaussee kantoor aan de Morsweg te Leiden was beschikbaar gesteld voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Het betreft hier een locatie aan de rand van het centrum tegenover de Morspoort, op korte afstand van het station.
Aangezien er voor het moment van aanbesteden geen concrete plannen waren voor herontwikkeling en de gemeente extra parkeerruimte wilde realiseren bij het centrum, had de gemeente het voornemen hier een tijdelijke parkeergarage te ontwikkelen.

Uitgangspunt was een garage in maximaal vijf bouwlagen met in totaal circa 450 plaatsen. De garage moest tien jaar geëxploiteerd kunnen worden. Na deze tien jaar zou het perceel waarop de garage komt, voor herontwikkeling beschikbaar komen. Omdat concrete plannen voor deze herontwikkeling nog niet bekend waren, diende de exploitatietermijn van de garage zowel qua constructie als beheermatig met tien jaar verlengd te kunnen worden.

De opdracht van ITS en Goudappel Coffeng (in 2009/2010) bestond uit de inhoudelijke advisering en begeleiding van de aanbesteding volgens de niet openbare procedure van het ontwerp en bouw van de parkeergarage conform een functioneel programma van eisen en een UAV-GC 2005 overeenkomst welke in de tweede fase verstrekt is.