Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat wij hebben gedaan voor gemeente Zevenaar

» gemeente Zevenaar

gemeente Zevenaar


Aanbesteding Parkeerautomaten, stadsafsluiting en dienstverlening

In opdracht van de gemeente Zevenaar is in 2009/2010 door International Tender Services en Goudappel Coffeng gewerkt aan een drietal aanbestedingen die parallel aan elkaar werden uitgevoerd. 

De eerste aanbesteding behelste het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van parkeerautomaten. De automaten dienen te worden voorzien van de meest recente technieken zoals de mogelijkheid voor PIN betalingen. Bij de automaten hoort meerjarig beheer en onderhoudscontract.

Gelijktijdig is een aanbesteding uitgevoerd voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van een dynamische stadsafsluiting voor het gehele centrumgebied van Zevenaar. Het betreft een systeem dat 24 uur per dag op afstand zal worden beheerd. Onderdeel van de overeenkomst is het meerjarig onderhoud aan de apparatuur (all-in onderhoudsovereenkomsten).

De derde aanbesteding betrof de aanbesteding van een dienstenpakket waaronder de gefiscaliseerde en administratiefrechtelijke parkeerhandhaving in Zevenaar, het verzorgen van de geldgaring en geldverwerking en het 24-uurs beheer op afstand van de dynamische stadsafsluiting en de parkeergarage onder het Masiusplein.