Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor gemeente Zwolle

» gemeente Zwolle

gemeente Zwolle


Aanbesteding parkeerbeheersysteem

In opdracht van de gemeente Zwolle heeft de bureaucombinatie ITS/Goudappel Coffeng in 2008 de gemeente begeleid bij het middels een Europese aanbesteding afsluiten van een raamovereenkomst voor de periode van vier jaar voor de levering, plaatsing en bedrijfsgereed opleveren van een parkeerbeheersysteem.
De apparatuur zal deels worden gebruikt voor vervanging van de bestaande apparatuur. Tevens zal extra apparatuur worden bijgeplaatst.