Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

 
Speciale sectoren » Voor speciale sectoren:

Voor speciale sectoren:


Aanbestedingsplicht binnen speciale sectoren

Sinds 17 april 2014 bestaat de Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/25/EU voor overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de nationale wetgeving door middel van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die op 1 juli 2016 in werking is getreden.
 
Deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 is van toepassing op sectoren, die de zgn. relevante activiteiten uitvoeren betreffende de beschikbaarstelling of exploitatie van (vaste) netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van zoals bijvoorbeeld:
 • Sector Gas en warmte: de productie, het vervoer of de distributie van gas of warmte, of de gas- of warmtetoevoer naar deze netten

 • Sector Elektriciteit: de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit of de elektriciteitstoevoer naar deze netten

 • Sector Water: de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater of de drinkwatertoevoer naar deze netten

 • Sector Vervoer: het vervoer per trein, automatische systemen, tram, trolleybus of autobus of kabel

Binnen het kader van de Aanbestedingswet 2012 is er voor deze sectoren wat betreft de te hanteren aanbestedingsprocedures een vrijheid van keuze (al dan niet na marktconsultatie) tussen:
 • openbare procedure

 • niet-openbare procedure

 • concurrentiegerichte dialoog

 • onderhandelingsprocedure met aankondiging

 • onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 

 • de procedure van het innovatiepartnerschap

 • prijsvraag


Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de faciliteit om een erkenningsregeling voor aannemers, leveranciers en/of dienstverleners in het leven te roepen, hetgeen veel tijd kan besparen binnen een aanbestedingprocedure.
Deze erkenningsregeling kan verscheidene fasen en niveaus van erkenning van geschiktheid omvatten.
 

ITS adviseert en begeleidt (overheids-)bedrijven in de genoemde sectoren bij vraagstukken als:

 • vallen zij daadwerkelijk onder het aanbestedingsregime van de speciale sectoren;

 • welke keuze van aanbestedingsprocedure en het toepassen van een aanbestedingsreglement in een concreet geval de meest optimale is;

 • het opstellen en beheren van erkenningsregelingen;


Zie voor een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten tevens onze referentiepagina.