Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

 
Voor waterschappen:

Voor waterschappen:


Aanbesteding voor waterschappen

Waterschappen hebben in Nederland de belangrijke verantwoordelijkheid om burgers, bedrijven en de economie te beschermen tegen natte voeten en ervoor te zorgen dat gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden in een veilige en schone delta. De waterschappen kenmerken zich daarbij als de regionale waterautoriteit bij uitstek met een functionele insteek op de thema’s veiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.
 
Waterschappen bevinden zich in een dynamisch tijdperk, waarbij zij zich zoveel mogelijk inzetten om hoge prestaties te leveren en te investeren in veiligheid, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast wordt geprobeerd om de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk te houden door efficiencyverbetering en samenwerking met andere overheden.
 

ITS herkent zich in de uitdagingen waar de waterschappen voor staan. De consultants van ITS hebben ruimschoots ervaring met advisering op het gebied van en/of het begeleiden van (Europese) aanbestedingen voor waterschappen.

Recentelijk heeft ITS onder meer de volgende aanbestedingen begeleid voor waterschappen:

 • Bouw- en uitbreiding van rioolwaterzuiveringsinstallaties

 • Aanleg/realisatie van persleidingen

 • Onderhoud van gemalen

 • Groenbeheer

 • ICT

 • Aanschaf (zwaar) materieel

 • Aanschaf dienstauto’s

 • Slibtransport

 • Inhuur adviesdiensten/ingenieursdiensten

 • Inhuur personeel (payrolling)

 • Onderhoudswerkzaamheden watergangen

 • Brandstoflevering/tankpas-systemen

 • Rittenregistratie

 • Levering Polyelectroliet

 • Levering metaalzouten

 • Afvalstransport en –verwerking


Hieronder vindt u een selectie van onze klanten.


Zie voor een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten tevens onze referentiepagina.