Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat we voor opdrachtgevers hebben gedaan

Impressie ITS » Referenties » Bouw - (Project)management

Bouw - (Project)management


 

Projectmanagement Nieuwbouw Voorzieningencluster De Veste 

De opdracht voor de projectadviseur t.b.v. de gemeente Borne omvat de gehele projectmanagement voor de realisatie van De Veste (Basisonderwijs, kinderopvang & BSO, Sporthal), waaronder het algemeen projectmanagement, het aanbestedingsmanagement en contractmanagement (optioneel) van de voor realisering aan te trekken DBM(O)-aannemer.

 

Risicodragend Projectmanagement Nieuwbouw Comenius College

Voor deze aanbesteding was gekozen voor een vorm van risicodragend projectmanagement, waarbij een integrale resultaatsverbintenis werd aangegaan teneinde het project maximaal te kunnen beheersen en sturen om het project binnen de gestelde kaders van geld, tijd en kwaliteit te realiseren.


Raamovereenkomst Projectmanagementdiensten

De EUR had behoefte aan ondersteunende projectmanagementdiensten in de breedste zin, in het kader van de 2e fase van de ontwikkeling Campus Woudestein. Het betrof een behoefte aan tijdelijke deskundigheid voor het opvangen van de piekbehoefte binnen de EUR-organisatie.


Risicodragend Projectmanagement Nieuwbouw IJsselcollege

Voor deze aanbesteding was gekozen voor een vorm van risicodragend projectmanagement, waarbij een integrale resultaatsverbintenis werd aangegaan teneinde het project maximaal te kunnen beheersen en sturen om het project binnen de gestelde kaders van geld, tijd en kwaliteit te realiseren.Projectmanagement voor HAVA-VU

Ten behoeve van Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) te Petten heeft ITS de Europese aanbesteding voor de projectmanager voor de bouw van de HAVA-VU  begeleid.


 

Bouwmanager voor nieuwbouw stadhuis

Ten behoeve van de gemeente Almelo heeft ITS de Europese niet-openbare aanbesteding voor de bouwmanager voor de nieuwbouw van het stadhuis  begeleid.


 

Bouwmanager voor nieuwbouw VMBO- en MBO scholen

Ten behoeve van ROC West-Brabant heeft ITS de Europese aanbesteding voor de bouwmanager voor van vijf nieuwbouwprojecten (VMBO- en MBO scholen) in een raamcontractbegeleid. Tevens heeft ITS de daaruit voortvloeiende minicompetities voor ROC West Brabant begeleid.
Bouwmanager voor Amsterdam University College

Ten behoeve van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ITS de Europese aanbesteding voor de bouwmanager voor de Amsterdam University College begeleid

 Bouwprojectmanager voor Campus 2020

Ten behoeve van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) heeft ITS de Europese aanbesteding voor de bouwprojectmanagement voor project 1 van het huisvestigingsplan Campus 2020 (circa 16.000 m2 bvo) begeleid.


 

Diverse Europese Aanbestedingen Bouwprojectmanager , waaronder:

* Europese Aanbesteding Raamovereenkomst bouwprojectmanagement Roeterseiland
* Europese Aanbesteding Bouwmanager renovatie/verbouw REC ABC Roeterseiland


 

Directievoering en toezicht vuilstort "De Mars"

Ten behoeve van de gemeente ZutphenIn heeft ITS de Europese aanbesteding voor de directievoering en toezicht voor de te realiseren vuilstort "De Mars"  begeleid.Projectmanagement, kostendeskundigheid en toezicht Muziekcentrum

In opdracht van de gemeente Enschede heeft ITS de Europese aanbesteding voor het projectmanagement, de kostendeskundigheid en toezicht voor het te realiseren Muziekcentrum begeleid.bouwmanager Carmel College

De gemeente Raalte is overgegaan tot de realisatie van de uitbreiding van ca. 10.000 m2 bruto vloeroppervlak van de Unilocatie Carmel College (schoollokalen t.b.v. VMBO- en praktijkonderwijs) te Raalte. In het kader daarvan heeft de gemeente het projectmanagement van dit project aanbesteed.Bouwprojectmanagement voor een vijftal bouwprojecten

Wageningen-UR heeft een raamovereenkomst afgesloten voor een opdracht tot de externe coördinatietaak  (bouwprojectmanagement) voor een vijftal bouwprojecten - waarvan drie concreet en twee optioneel -  in het kader van het 'Huisvestingsplan 2005 Wageningen-UR


Meerdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar!
Neem hiervoor contact met ons op.