Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

ICT en telecommunicatie

Impressie ITS » Referenties » ICT en telecommunicatie

ICT en telecommunicatie


ITS heeft ruime ervaring in het begeleiden en uitvoeren van complexe Europese aanbestedingstrajecten op ICT gebied. Hieronder is een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten.


 

Europese Aanbesteding Raamovereenkomst Aanschaf ICT Hardware

Onder begeleiding van ITS heeft Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad een raamovereenkomst afgesloten met merkonafhankelijke leveranciers die in staat zijn om: PC's, Beeldschermen, Laptops, Printers, Netwerkcomponenten, Servers & Storage, Tablets, Digiborden/beamers, en aanverwante dienstverlening te leveren.Europese Aanbesteding Vaste en Mobiele Telefonie

De Opdracht betreft de levering van telefoniediensten bestaande uit vaste telefonie tot aan de telefoniecentrale van de vestiging van ECN te Petten en mobiele telefonie met dekking tot aan het terrein van ECN te Petten, inclusief data. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel als mogelijk gebruik maken van de huidige aanwezige infrastructuur. Europese Aanbesteding van ICT-infrastructuur

De professi onalisering van de ICT en de uitvoering van innovatieprojecten binnen de onderwijssector is sterk in ontwikkeling. De traditionele rol van ICT fungeert steeds vaker als innovatief onderwijsmiddel. Ook de Almeerse Scholen Groep is op deze ICT trend ingesprongen via een Europese aanbestedingsprocedure in 2010. Klik hierEuropese Aanbesteding Internetspiegel (Onderzoeksoftware)

De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden. ICTU werkt in opdracht van overheden aan ICT-vraagstukken met een generiek karakter. Klik hierAanbesteding Levering desktops, laptops, thin cliënts en TFT monitoren

In het kader van de verwerving van standaard en zware desktops, standaard en zware laptops, thin cliënts en TFT monitoren, inclusief aanverwante dienstverlening is in het jaar 2003 een platform opgericht genaamd 'Initiatief Groep Europese Aanbesteding' (IGEA). Klik hier
Diverse Europese ICT Aanbestedingen, waaronder:

* Europese Aanbesteding Beveiligingsdiensten
* Europese Aanbesteding Telematica voorzieningen Amstelcampus

... Klik hier
Europese Aanbesteding Openbaar Meld Systeem (OMS)

Bij de VGGM kunnen meldingen en verzoeken om hulpverlening op verschillende wijze binnenkomen. Een specifieke wijze hiervoor is het Openbaar Meld Systeem (OMS). De duur van de concessieovereenkomst bedraagt.... Klik hierEuropese Aanbesteding Levering Werkplekapparatuur

De aanbesteding werd gehouden in twee verschillende percelen. Perceel I had betrekking op de levering en onderhoud van Desktops, Ultra Small Form Factors (USSF's), beeldschermen en  laptops. Perceel II had betrekking op de levering en onderhoud van servers en storage. Klik hierDiverse Europese ICT Aanbestedingen, waaronder:

* Europese Aanbesteding Duiding Beeld en Geluid
* Europese Aanbesteding Levering van Videofaciliteiten ("kamer in beeld")
* Europese Aanbesteding Parlementair Informatiesysteem (Parlis).. Klik hier
Europese Aanbesteding Levering Werkplekapparatuur

Radboud Universiteit Nijmegen heeft middels een Europese openbare procedure een exclusieve raamovereenkomst afgesloten met één leverancier ten behoeve van de levering van werkplekapparatuur waaronder desktops, beeldschermen en aanverwante dienstverlening. Klik hierDiverse ICT opdrachten, waaronder:

* Marktconsultatie Vernieuwing Telecommunicatie
* Europese Aanbesteding PC's, Laptops, Thin-clients & Dienstverlening

... Klik hierEuropese Aanbesteding Centraal Collectieregistratie-systeem (CRS)

Naturalis kiest voor de grootscheepse ontsluiting van de eigen collectie, in nauwe samenhang met de overige collecties in Nederland en de kennis van honderden amateurs. Dit vereist een centraal collectieregistratiesysteem, gericht op gebruik in een netwerkomgeving en opgezet volgens....  Klik hierEuropese Aanbesteding Server en Storage Infrastructuur

Het waterschap Zuiderzeeland is een veranderende organisatie met een dynamische werkwijze. De intensiteit en bedrijfskritischheid van de toepassing van ICT nemen toe. Beschikbaarheid, beheerbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid van ICT zijn uitgangspunten geweest in de vervanging van de bestaande infrastructuur. Klik hier
Europese Aanbesteding Levering MRI scanner

De biomedische NMR groep heeft middels een Europese aanbestedingsprocedure besloten een nieuwe 9.4 T dierexperimentele MR scanner aan te schaffen om het onderzoek in de groep zowel kwalitatief als kwantitatief uit te breiden.
Het nieuwe MR systeem moest....  Klik hier
Europese Aanbesteding vervanging Openbaar Meld Systeem (OMS)

Bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond komen kunnen brandmeldingen en verzoeken om hulpverlening op verschillende wijze binnenkomen. Een specifieke wijze hiervoor is het openbaar meldsysteem (OMS). Klik hier

 
Meerdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar!
Neem hiervoor contact met ons op.