Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Europese aanbestedingen

Oplossingen » Oplossingen » Europese aanbestedingen

Europese aanbestedingenITS begeleidt Europese aanbestedingen

Al meer dan 1500 keer !Wat ons onderscheidt van andere adviesbureaus is dat wij in staat zijn, op basis van onze competenties, om vrijwel alle inkoopmethoden en inkoopstrategieën vorm te geven binnen de kaders van de Europese aanbestedingswetgeving. Zo wordt het voor opdrachtgevers mogelijk om binnen de regelgeving, die vaak als beperkend wordt ervaren, de gestelde inkoopdoelstellingen te realiseren. Dit geldt voor alle aan te besteden opdrachten, waarbij het geen verschil maakt of het een werk, levering of dienst betreft.

Naast de ‘klassieke’ aanbestedingen (zoals de openbare procedure en de niet openbare procedure)  voert ITS met enige regelmaat ook bijzondere en complexe procedures uit als:
  • marktconsultaties

  • concessieovereenkomsten

  • de uitvoering van zeer complexe concurrentiegerichte dialogen

  • diverse aanbestedingen op basis van de Best value Procurement methodiek


ITS heeft eveneens het eerste innovatiepartnerschap in de bouw mogen begeleiden.

Zie voor een overzicht van enkele  voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten onze referentiepagina.

ITS heeft voor Europese aanbestedingen formats ontwikkeld, maar de eigenlijke kracht van ITS is om de aanbestedingsstrategie vorm te geven op basis van de inkoopdoelstelling van de opdrachtgever. Wij zijn hierdoor in staat ook complexe aanbestedingen met een hoog juridisch afbreukrisico en een groot strategisch belang vorm te geven, uit te voeren en te begeleiden en daarmee succesvol af te ronden.