Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor IGEA

» IGEA

IGEA


Aanbesteding Levering desktops, laptops, thin cliënts en TFT monitoren

In het kader van de verwerving van standaard en zware desktops, standaard en zware laptops, thin cliënts en TFT monitoren, inclusief aanverwante dienstverlening is in het jaar 2003 een platform opgericht genaamd 'Initiatief Groep Europese Aanbesteding' (IGEA).
De doelstelling van IGEA is om de samenwerking op ICT gebied tussen de verschillende deelnemers te bevorderen en daardoor inkoop- en efficiencyvoordelen te realiseren. Vooralsnog beperkt de samenwerking zich tot de gezamenlijke inkoop van vorenbedoelde apparatuur en – indien een raamovereenkomst wordt afgesloten - het beheer van deze overeenkomst.

De deelnemende instellingen in onderhavige aanbestedingsprocedure waren: het Drenthe College, ROC Nova College, ROC de Leijgraaf, ROC Rijn IJssel, SORG, Onderwijs Groep Tilburg, Aeres Groep en ROC Arcus College.

Voornoemde deelnemers in IGEA hebben middels een Europese openbare aanbestedingsprocedure een exclusieve raamovereenkomst afgesloten met één leverancier voor de levering van standaard en zware desktops, standaard en zware laptops, thin cliënts en TFT monitoren, inclusief aanverwante dienstverlening voor de duur van één jaar met een optie tot verlenging van vier maal zes maanden, op grond waarvan nadere overeenkomsten tot levering van apparatuur zullen worden gesloten.

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.