Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor Waterschap Zuiderzeeland

» Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland


Aanbesteding levering van Server en Storage Infrastructuur

Het waterschap Zuiderzeeland is een veranderende organisatie met een dynamische werkwijze. De intensiteit en bedrijfskritischheid van de toepassing van ICT nemen toe. Beschikbaarheid, beheerbaarheid, flexibiliteit en schaalbaarheid van ICT zijn uitgangspunten en hebben een belangrijke rol gespeeld in de vervanging van de bestaande infrastructuur.
In het kader van de onderhavige opdracht was het waterschap Zuiderzeeland op zoek naar een leverancier van server en storage infrastructuur die in staat is om zowel Hardware als Software te leveren. Tevens vormden diverse aanverwante dienstverlening (zoals onderhoud, opleiding en ondersteuning) alsmede de uitbereiding van een computerruimte onderdeel van de aanbestede opdracht. Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.